Ånegga Vasslag

Ånegga Vasslag SA eies av hytteeierne i hyttefeltene i mellom Heldalsveien og Åneggveien på Nerskogen.